تلفن: 32929206-025
دورنگار :32928734-025
صندوق پستی: 37185/449
آدرس  بنیاد بینالمللی صحیفه سجادیه در فضای مجازی:
آدرس آپارات:  sahifeh_sajjadiyeh
آدرس پیح اینستاگرام : https://www.instagram.com/saheifesajjadiye/
آدرس سروش:  sapp.ir/sahife_sajjadeh
آدرس ایمیل: [email protected]
آدرس ایتا:  http://eitaa.com/vafisahifeh