مؤسسه فرهنگی، تبلیغی و آموزشی خانه خورشید، مؤسسه‌ای غیر انتفاعی و غیر دولتی است که در سال 1389 در وزارت کشور و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات، مجوز رسمی دریافت کرده است. این مؤسسه به عنوان NGO در استانداری، وزارت کشور، و سازمان تبلیغات اسلامی نیز دارای پرونده و سابقه فعالیت است. این مؤسسه به عنوان یک شرکت مادر تخصصی در حوزه‌های فرهنگی رسانه‌ای با اشراف بر مؤسسه‌ها و مراکز تابعه به عنوان ستاد، در راستای سند چشم‌انداز به صورت عقد پروژه با نهادها و سازمان‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای فعالیت می‌کند.